Masz pytania?
Skontaktuj się z nami!
Questions? Contact us!

Dział Zamówień /
Procurement Department
tel. + 48 22 220 18 09
e-mail:
sekretariat.pz@gaz-system.pl

Tlo dzialu

Portal zakupowy

Dzial zakupow

Zamówienia publiczne

Nazwa zamówienia: Termin składania ofert od:  
Numer postępowania: Termin składania ofert do:  
Typ zamówienia:
Jednostka organizacyjna:   z podrzędnymi:


Pozycje 1 - 25 z 1127. Pokazuj jednocześnie    pozycji
Numer postępowania Nazwa zamówienia Termin składania ofert Kontakt Czynności
 
ZP/2017/02/0004/TAR Przebudowa węzła Wygoda - dokumentacja projektowa 2017-03-23 11:00 Małgorzata Derus +48 146225210 Szczegóły
ZP/2017/01/0002/TAR Rozbudowa gazociągu DN300 do SRP Arcelor Mittal Poland SA (dokumentacja) 2017-03-17 11:00 Kinga Sobol +48 146225205 Szczegóły
ZP/2016/12/0106/GDA Oprcowanie dok. proj. dot. przebudowy SG Juszkowo w zakresie: zasilania w ee., ogrodzenia, remontu budynku stacji, dróg i placów, części techn., kontenera układu pomiarowego, kontenera nawanialni, proj. budowy hali magaz. oraz pełnienie nadz. aut. 2017-03-14 12:00 Piotr Łykowski +48 587445500 Szczegóły
ZP/2016/11/0098/PS Dostawa, instalacja, wdrożenie urządzeń sieciowych, przeprowadzenie szkoleń dla personelu Zamawiającego oraz świadczenie usług gwarancyjnych i usług wsparcia (Postępowanie podzielone na dwie części). 2017-02-21 12:00 Jarosław Kalisz +48 222201833 Szczegóły
ZP/2016/05/0056/PZ Dostawa armatury na zapas strategiczny 2017-02-16 11:00 Klaudia Bolanowska-Kawulska +48 222201570 Szczegóły
ZP/2016/11/0095/TAR Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy 5 SRP na terenie Oddziału w Tarnowie 2017-02-14 11:00 Małgorzata Derus +48 146225210 Szczegóły
ZP/2016/11/0093/PR Studium wykonalności dla realizacji terminalu FSRU wraz z pracami przygotowawczymi 2017-02-10 10:00 Marcin Wiliński Szczegóły
ZP/2016/11/0091/PE Aktualizacja geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w zakresie map zasadniczych na terenie działania Oddziałów Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. (postępowanie podzielone na 6 części) 2017-02-03 10:00 Jan Wielowieyski +48 222201437 Szczegóły
ZP/2016/10/0089/REM Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej rozbiórki Stacji Gazowej Gassy. 2017-02-01 09:00 Agnieszka Moczydłowska +48 227670881 Szczegóły
ZP/2016/12/0104/TAR Opracowanie projektu modernizacji budynku zaplecza technicznego na terenie Terenowej Jednostki Eksploatacyjnej w Pogórskiej Woli na potrzeby serwerowni, Oddziałowej Dyspozytorni Gazu i ServiceDesk - budynek C 2017-01-31 11:00 Kinga Sobol +48 146225205 Szczegóły
ZP/2016/12/0103/TAR Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji budynku administracyjnego na terenie bazy w Pogórskiej Woli na potrzeby zaplecza i administracji Oddziału Tarnów - Budynek B 2017-01-24 11:00 Agnieszka Bujak +48 146225221 Szczegóły
ZP/2016/12/0100/POZ Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie inspekcji tłokiem gazociągu DN350 Stęszew - Poznań 2017-01-20 10:00 Kamila Matuszak +48 618544368 Szczegóły
ZP/2016/12/0099/POZ Opracowanie dokumentacji projektowej dla TG Goleniów - modernizacja przyłącza elektrycznego oraz układu zasilania w energię elektryczną - wzrost mocy przyłączeniowej do 350 kW 2017-01-18 10:00 Kamila Matuszak +48 618544368 Szczegóły
ZP/2016/11/0092/POZ Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie kompleksowego remontu gazociągu DN 500 Odolanów - Adamów oraz pogłębienie posadowienia gazociągu DN 500 Poznań-Rogoźno 2017-01-13 10:00 Kamila Matuszak +48 618544368 Szczegóły
ZP/2016/11/0097/PS Konwersja licencji webMethods Warm-Standby do Hot-Standby oraz zakup usług wsparcia producenta dla wszystkich licencji webMethods (wraz z konwertowanymi). 2017-01-10 11:00 Anna Taran +48 222201799 Szczegóły
ZP/2016/11/0094/TAR Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy 3 SRP na terenie TJE Sandomierz 2017-01-09 11:00 Małgorzata Derus +48 146225210 Szczegóły
ZP/2016/10/0090/GDA Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczacej przebudowy SG Chełmża w zakresie: przebudowy kontenera, budowy ogrodzenia stacji raz remontu technologii wraz z pełnieniem nazdzoru autorskiego 2017-01-04 12:00 Beata Romańska-Krefft +48 587445500 Szczegóły
ZP/2016/08/0077/REM Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa gazociągu Rembelszczyzna – Mory – Wola Karczewska – Rozbiórka i budowa stacji gazowych „Mory" wraz z niezbędną infrastrukturą". 2016-12-21 12:00 Katarzyna Juszczyńska +48 227670988 Szczegóły
ZP/2016/08/0073/REM Zaprojektowanie robót budowlanych na stacji - przebudowa stacji gazowej Żyrardów 2016-12-16 12:00 Katarzyna Juszczyńska +48 227670988 Szczegóły
ZP/2016/08/0075/WRO Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.„Przebudowa stacji redukcyjno-pomiarowej I st. Zimna Woda” 2016-11-25 10:30 Justyna Kopcza +48 713353356 Szczegóły
ZP/2016/09/0078/GDA Oprcowanie dok. proj. dot. przebudowy SG Juszkowo w zakresie: zasilania w ee., ogrodzenia, remontu budynku stacji, dróg i placów, cześci techn., kontenera układu pomiarowego, kontenera nawanialni, proj. budowy hali magaz. oraz pełnnienie nadz. aut. 2016-11-22 12:00 Piotr Łykowski +48 587445500 Szczegóły
ZP/2016/08/0074/GDA Opr. kompletnej dok. projektowej dla zad. inwest. pn.: „Przyłączenie do sieci przesyłowej w m. Ciechocinek sieci dystrybucyjnej SIME Polska Sp. z o.o. zasilającej odb. na obszarze miasta i gminy Aleksandrów Kujawski, Raciążek oraz pełnienie nadz. aut. 2016-11-21 12:00 Beata Romańska-Krefft +48 587445500 Szczegóły
ZP/2016/09/0085/TAR Usługa w zakresie uszczelnienia rur osłonowych na czterech gazociągach na terenie Oddziału w Tarnowie 2016-11-17 11:00 Agnieszka Bujak +48 146225221 Szczegóły
ZP/2016/08/0076/PZ Dostawa rur stalowych różnych średnic - postępowanie podzielone na 2 części 2016-11-17 10:30 Anna Taran +48 222201799 Szczegóły
ZP/2016/07/0067/REM ZAPROJEKTOWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH NA TŁOCZNI - MODERNIZACJA SYSTEMÓW AGREGATU SPRĘŻAJĄCEGO GT10+50P4 NA TERENIE TG HOŁOWCZYCE II 2016-11-16 10:00 Adrianna Buczkowska +48 227670825 Szczegóły

 1/46 2 3 4 5 6 ...