Masz pytania?
Skontaktuj się z nami!
Questions? Contact us!

Dział Zamówień /
Procurement Department
tel. + 48 22 220 18 09
e-mail:
sekretariat.pz@gaz-system.pl

Tlo dzialu

Portal zakupowy

Dzial zakupow

Informujemy, że od dnia 9 maja 2017 r. wystartował nowy Portal Zakupowy GAZ-SYSTEM.


Postępowania o numerach ZP/2017/05/0042/... (zamówienia publiczne), NP/2017/05/0234/... (zamówienia niepubliczne) i wcześniejszych będą dostępne na starej wersji systemu pod adresem:
https://przetargi.gaz-system.pl/pz
Postępowania o numerach późniejszych niż ZP/2017/05/0042/... (zamówienia publiczne) oraz NP/2017/05/0234/... (zamówienia niepubliczne) będą dostępne w nowej wersji systemu pod adresem:
https://zakupy.gaz-system.pl

Zamówienia publiczne

Nazwa zamówienia: Termin składania ofert od:  
Numer postępowania: Termin składania ofert do:  
Typ zamówienia:
Jednostka organizacyjna:   z podrzędnymi:


Pozycje 1 - 6 z 6. Pokazuj jednocześnie    pozycji
Numer postępowania Nazwa zamówienia Termin składania ofert Kontakt Czynności
 
ZP/2016/11/0096/PI Świadczenie usług nadzoru nad inwestycją „Przyłączenie do sieci przesyłowej planowanych do wybudowania urządzeń i instalacji gazowych bloku parowo – gazowego w obiekcie Elektrociepłowni Żerań". 2017-07-25 10:00 Jarosław Kalisz +48 222201833 Szczegóły
ZP/2016/12/0102/PI Dostawa izolowanych rur stalowych DN500 i DN200 oraz łuków wytwarzanych za pomocą grzania indukcyjnego dla gazociągu relacji EC Żerań - Tłocznia Rembelszczyzna. 2017-07-18 10:00 Katarzyna Juszczyńska +48 227670988 Szczegóły
ZP/2017/04/0038/POZ Realizacja czyszczenia i inspekcji gazociągów wysokiego ciśnienia w ramach procesu ich przystosowania do tłokowania. 2017-07-14 10:00 Katarzyna Grzelachowska +48 618544369 Szczegóły
ZP/2017/04/0041/PI Wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. "Budowa gazociagu DN1000, MOP 8,4 MPa Zdzieszowice-Kędzierzyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 2017-07-10 10:00 Jarosław Kalisz +48 222201833 Szczegóły
ZP/2017/04/0027/PZ Dostawy materiałów do prac w technologii hermetycznej. 2017-07-07 10:30 Danuta Kępińska +48 227670811 Szczegóły
ZP/2017/03/0025/PI Wykonanie robót budowlanych dla inwestycji pn. „Budowa gazociągu DN 1000 Zdzieszowice – Wrocław, odcinek Brzeg – Zębice - Kiełczów”. 2017-07-04 10:00 Przemysław Łaciński +48 222201469 Szczegóły

 1/1