Masz pytania?
Skontaktuj się z nami!
Questions? Contact us!

Dział Zamówień /
Procurement Department
tel. + 48 22 220 18 09
e-mail:
sekretariat.pz@gaz-system.pl

Tlo dzialu

Portal zakupowy

Dzial zakupow

Zamówienia publiczne

Nazwa zamówienia: Termin składania ofert od:  
Numer postępowania: Termin składania ofert do:  
Typ zamówienia:
Jednostka organizacyjna:   z podrzędnymi:


Pozycje 1 - 11 z 11. Pokazuj jednocześnie    pozycji
Numer postępowania Nazwa zamówienia Termin składania ofert Kontakt Czynności
 
ZP/2016/11/0095/TAR Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy 5 SRP na terenie Oddziału w Tarnowie 2017-02-14 11:00 Małgorzata Derus +48 146225210 Szczegóły
ZP/2016/05/0056/PZ Dostawa armatury na zapas strategiczny 2017-02-09 11:00 Klaudia Bolanowska-Kawulska +48 222201570 Szczegóły
ZP/2016/11/0093/PR Studium wykonalności dla realizacji terminalu FSRU wraz z pracami przygotowawczymi 2017-02-09 10:00 Marcin Wiliński Szczegóły
ZP/2016/11/0091/PE Aktualizacja geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w zakresie map zasadniczych na terenie działania Oddziałów Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. (postępowanie podzielone na 6 części) 2017-02-03 10:00 Jan Wielowieyski +48 222201437 Szczegóły
ZP/2016/12/0102/PI Dostawa izolowanych rur stalowych DN500 i DN200 oraz łuków wytwarzanych za pomocą grzania indukcyjnego dla gazociągu relacji EC Żerań - Tłocznia Rembelszczyzna. 2017-02-02 10:00 Katarzyna Juszczyńska +48 227670988 Szczegóły
ZP/2016/11/0096/PI Świadczenie usług nadzoru nad inwestycją „Przyłączenie do sieci przesyłowej planowanych do wybudowania urządzeń i instalacji gazowych bloku parowo – gazowego w obiekcie Elektrociepłowni Żerań". 2017-02-01 10:00 Jarosław Kalisz +48 222201833 Szczegóły
ZP/2016/10/0089/REM Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej rozbiórki Stacji Gazowej Gassy. 2017-02-01 09:00 Agnieszka Moczydłowska +48 227670881 Szczegóły
ZP/2016/12/0105/TAR Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji budynku magazynowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby Laboratorium Pomiarów Jakości Gazu - Budynek D 2017-01-31 11:00 Agnieszka Bujak +48 146225221 Szczegóły
ZP/2016/12/0104/TAR Opracowanie projektu modernizacji budynku zaplecza technicznego na terenie Terenowej Jednostki Eksploatacyjnej w Pogórskiej Woli na potrzeby serwerowni, Oddziałowej Dyspozytorni Gazu i ServiceDesk - budynek C 2017-01-31 11:00 Kinga Sobol +48 146225205 Szczegóły
ZP/2016/11/0098/PS Dostawa, instalacja, wdrożenie urządzeń sieciowych, przeprowadzenie szkoleń dla personelu Zamawiającego oraz świadczenie usług gwarancyjnych i usług wsparcia (Postępowanie podzielone na dwie części). 2017-01-31 10:00 Jarosław Kalisz +48 222201833 Szczegóły
ZP/2016/12/0103/TAR Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji budynku administracyjnego na terenie bazy w Pogórskiej Woli na potrzeby zaplecza i administracji Oddziału Tarnów - Budynek B 2017-01-24 11:00 Agnieszka Bujak +48 146225221 Szczegóły

 1/1