Masz pytania?
Skontaktuj się z nami!
Questions? Contact us!

Dział Zamówień /
Procurement Department
tel. + 48 22 220 18 09
e-mail:
sekretariat.pz@gaz-system.pl

Tlo dzialu

Portal zakupowy

Dzial zakupow

Zamówienia publiczne

Nazwa zamówienia: Termin składania ofert od:  
Numer postępowania: Termin składania ofert do:  
Typ zamówienia:
Jednostka organizacyjna:   z podrzędnymi:


Pozycje 1 - 21 z 21. Pokazuj jednocześnie    pozycji
Numer postępowania Nazwa zamówienia Termin składania ofert Kontakt Czynności
 
ZP/2017/04/0037/SWI Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę gazociągu Pniów – Szobiszowice DN 400 o długości ok. 1350m 2017-06-07 10:00 Henryka Kocjan +48 324392500 Szczegóły
ZP/2016/11/0096/PI Świadczenie usług nadzoru nad inwestycją „Przyłączenie do sieci przesyłowej planowanych do wybudowania urządzeń i instalacji gazowych bloku parowo – gazowego w obiekcie Elektrociepłowni Żerań". 2017-05-29 10:00 Jarosław Kalisz +48 222201833 Szczegóły
ZP/2016/12/0102/PI Dostawa izolowanych rur stalowych DN500 i DN200 oraz łuków wytwarzanych za pomocą grzania indukcyjnego dla gazociągu relacji EC Żerań - Tłocznia Rembelszczyzna. 2017-05-26 10:00 Katarzyna Juszczyńska +48 227670988 Szczegóły
ZP/2017/04/0026/POZ Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Remont i modernizacja SG Środa Wlkp" wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego 2017-05-25 10:00 Ana Dimitrowa +48 618544348 Szczegóły
ZP/2017/04/0031/SWI Modernizacja gazociągu DN300 Wapienica-Żywiec, odgałęzienie do SRP Buczkowice - opracowanie dokumentacji projektowej. 2017-05-24 10:00 Sabina Czech +48 324392500 Szczegóły
ZP/2017/04/0032/SWI Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę gazociągu Zederman-Tworzeń DN 500 o długości ok. 470 m 2017-05-24 10:00 Henryka Kocjan +48 324392500 Szczegóły
ZP/2017/03/0018/GDA Usługi porządkowe na obiektach Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Gdańsku w okresie od 01.07.2017r. do 30.06.2020r. 2017-05-23 11:00 Aneta Laskowska +48 587445500 Szczegóły
ZP/2017/03/0010/PI Postępowanie w celu zawarcia umowy ramowej na dostawę trójników, zwężek i łuków wytwarzanych za pomocą gięcia indukcyjnego dla zadań inwestycyjnych realizowanych przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. 2017-05-22 10:00 Jarosław Kalisz +48 222201833 Szczegóły
ZP/2017/03/0025/PI Wykonanie robót budowlanych dla inwestycji pn. „Budowa gazociągu DN 1000 Zdzieszowice – Wrocław, odcinek Brzeg – Zębice - Kiełczów”. 2017-05-22 10:00 Przemysław Łaciński +48 222201469 Szczegóły
ZP/2017/04/0028/REM Świadczenie usług sprzątania pomieszczeń biurowych i technologicznych 2017-05-19 11:00 Danuta Kępińska +48 227670811 Szczegóły
ZP/2017/02/0007/PI Wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa gazociągu DN1000, MOP 8,4 MPa Strachocina-Pogórska Wola wraz z infrastrukturą towarzyszącą” 2017-05-19 10:00 Marcin Wiliński +48 222201587 Szczegóły
ZP/2017/02/0008/PI Wykonanie robót budowlanych dla inwestycji pn. "Budowa gazociągu DN 1000 Zdzieszowice-Wrocław, odcinek Zdzieszowice-Brzeg" 2017-05-18 10:00 Klaudia Bolanowska-Kawulska +48 222201570 Szczegóły
ZP/2017/03/0022/POZ Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Remont gazociągu DN 300 Police-Szczecin", "Remont gazociągu Recław-Wolin (ZZU 1405AC), "Remont gazociągu DN300 Wolin-Świnoujście" 2017-05-18 10:00 Kamila Matuszak +48 618544368 Szczegóły
ZP/2017/03/0024/PS Świadczenie usług wsparcia technicznego dla oprogramowania Oracle na okres jednego roku w Operatorze Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. 2017-05-17 11:00 Katarzyna Pindor +48 222201784 Szczegóły
ZP/2017/03/0021/BK Usługa organizacji stoisk informacyjno-promocyjnych na trasie realizowanych inwestycji na potrzeby całej Spółki 2017-05-10 10:00 Sabina Czech +48 324392587 Szczegóły
ZP/2017/03/0020/SWI Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę gazociągu Zdzieszowice-Wrocław, odcinek Zdzieszowice-Brzeg Opolski, odgałęzienie do SG Żyrowa i SG Rozwadza 2017-05-10 10:00 Henryka Kocjan +48 324392500 Szczegóły
ZP/2017/03/0019/PS Świadczenie usług wsparcia technicznego dla systemu SAP ERP. 2017-05-09 11:00 Anna Taran +48 222201874 Szczegóły
ZP/2017/03/0013/PR Studium wykonalności ułożenia światłowodu wzdłuż istniejącego gazociągu relacji terminal LNG - TG Goleniów 2017-05-09 11:00 Katarzyna Pindor +48 222201784 Szczegóły
ZP/2017/03/0011/PS Świadczenie usług telekomunikacyjnych GSM dla spółek Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. oraz Polskie LNG S.A. 2017-05-09 10:00 Klaudia Bolanowska-Kawulska +48 222201570 Szczegóły
ZP/2017/03/0012/PE ZAKUP DANYCH FOTOGRAMETRYCZNYCH NA POTRZEBY SYSTEMU PASZPORTYZACJI ORAZ KONTROLI TRAS GAZOCIĄGÓW 2017-05-09 10:00 ADRIANNA BUCZKOWSKA +48 222201656 Szczegóły
ZP/2017/03/0015/WRO Opracowanie dok. projekt. dla budowy gaz. w/c DN200 MOP8,4MPa relacji Ścięgny Jelenia Góra 1 wraz z odgałęzieniami do stacji gaz. w ramach budowy gaz. Jeleniów - Dziwiszów wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie woj. dolnośląskiego 2017-05-05 10:30 Beata Rembikowska +48 713353341 Szczegóły

 1/1