Masz pytania?
Skontaktuj się z nami!
Questions? Contact us!

Dział Zamówień /
Procurement Department
tel. + 48 22 220 18 09
e-mail:
sekretariat.pz@gaz-system.pl

Tlo dzialu

Portal zakupowy

Dzial zakupow

Zamówienia niepubliczne

Nazwa zamówienia: Termin składania ofert od:  
Numer postępowania: Termin składania ofert do:  
Typ zamówienia:
Jednostka organizacyjna:   z podrzędnymi:


Pozycje 1 - 25 z 4595. Pokazuj jednocześnie    pozycji
Numer postępowania Nazwa zamówienia Termin składania ofert Kontakt Czynności
 
NP/2017/03/0121/PZ Zakup opon do pojazdów Spółki sezon letni. 2017-03-24 12:00 (022) 220 14 37 Szczegóły
NP/2017/03/0109/POZ Usługi odbioru odpadów niebezpiecznych i i innych niż niebezpieczne 2017-03-24 10:00 Kamila Matuszak 061 85 44 368 Szczegóły
NP/2017/03/0116/TAR Badanie sprzętu dielektrycznego 2017-03-24 10:00 Sylwia Tochowicz +48 146225353 Szczegóły
NP/2017/02/0082/TAR Roboty budowlane w zakresie remontu części technologicznej SRP Pilzno 2017-03-23 11:00 Marek Kot 14 622 53 27 Szczegóły
NP/2017/02/0057/POZ Wykonanie robót budowlanych dla zadania "Remont gazociągu DN 500 Krobia - Śrem" 2017-03-23 10:00 Katarzyna Grzelachowska 061 8544369 Szczegóły
NP/2017/03/0091/PZ DOSTAWA URZĄDZEŃ DO CIĄGÓW REDUKCYJNYCH (POSTĘPOWANIE PODZIELONE NA 3 CZĘŚCI) 2017-03-22 23:59 ADRIANNA BUCZKOWSKA 22 220 16 56 Szczegóły
NP/2017/03/0094/REM Przeglądy i naprawy stałych urządzeń gaśniczych (SUG) w Tłoczni Gazu Sękocin 2017-03-22 12:00 Bartłomiej Szumliński 22 767 02 23 Szczegóły
NP/2017/03/0090/SWI Wykonanie robót budowlanych w zakresie modernizacji SRP I st. Prudnik Towarowa 2017-03-22 10:00 Henryka Kocjan (32) 439 25 00 Szczegóły
NP/2017/02/0071/GDA Opracowanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie robót w ramach zadań „Ogrodzenie zespołu zaporowo – upustowego Z-23B Korabniki" oraz „Remont zespołu zaporowo – upustowego Z-23B Korabniki" ZZU Z-23B Korabniki 2017-03-22 10:00 Aneta Laskowska Oddział Gdańsk, tel. 058 74 45 470, fax 058 74 45 481 058 74 45 470 Szczegóły
NP/2017/03/0089/SWI Wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu gazociągu Nysa – Prudnik w miejscowości Gryżów 2017-03-21 10:00 Henryka Kocjan (32) 439 25 00 Szczegóły
NP/2017/02/0081/POZ Wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych dla zadania "Modernizacja ogrodzenia i zagospodarowania terenu na SRP Dabrowa" 2017-03-21 10:00 Katarzyna Grzelachowska 61 854 43 69 Szczegóły
NP/2017/02/0086/GDA Dostawa materiałów firmowych z logo Zamawiającego – kompletów wyprawek szkolnych 2017-03-20 14:00 Dorota Zagórska tel.: 58 74 45 480 Oddział w Gdańsku 058 32 30 480 Szczegóły
NP/2017/02/0067/GDA Wykonanie robót w ramach zadań inwestycyjnych pn: "Przebudowa SG Pszczółki" oraz "Przebudowa gazociągu DN700 Gustorzyn-Mogilno" w zakresie przebudowy ogrodzenia. 2017-03-17 12:00 Dorota Zagórska tel.: 58 74 45 480 Oddział w Gdańsku 058 32 30 480 Szczegóły
NP/2017/02/0083/WRO Likwidacja masztu w Zielonej Górze przy ul. Wrocławskiej - wykonanie robót budowlanych 2017-03-17 10:00 Anna Karbowska +48 713353342 Szczegóły
NP/2017/02/0065/GDA Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych dotyczących przebudowy zasilania awaryjnego budynku Gdańsk ul. Podstoczna 11 2017-03-16 10:00 Piotr Łykowski, Oddział w Gdańsku, tel.: 58 74 45 479, faks 58 74 45 481 170479 Szczegóły
NP/2017/02/0075/PS Zakup licencji Cisco WSA ESA SMA wraz ze sprzętem oraz wsparciem technicznym 2017-03-15 23:59 Renata Santorek +48 222201769 Szczegóły
NP/2017/02/0070/PS ZAKUP OPROGRAMOWANIA SPECJALISTYCZNEGO (ZAMÓWIENIE PODZIELONE NA 3 CZĘŚCI) 2017-03-15 10:00 ADRIANNA BUCZKOWSKA Szczegóły
NP/2017/03/0088/WRO Eksploatacja instalacji i urządzeń elektrycznych oraz instalacji odgromowej na obiektach przesyłowych i budowlanych Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział we Wrocławiu 2017-03-14 10:00 Anna Karbowska +48 713353342 Szczegóły
NP/2017/03/0092/POZ Wykonanie nasadzeń zastępczych drzew i krzewów wraz z usługą trzyletniej konserwacji i pielęgnacji wykonanych nasadzeń. 2017-03-14 10:00 Katarzyna Grzelachowska 61 854 43 69 Szczegóły
NP/2017/02/0073/POZ Wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych dla zadania „Naprawa przekroczeń gazociągów wysokiego ciśnienia przez cieki wodne" 2017-03-14 10:00 Ana Dimitrowa 061 85 44 348 Szczegóły
NP/2017/02/0050/PZ Wykonanie przeglądów konserwacyjnych i napraw żurawi eksploatowanych w Oddziale Gdańsk, TJE Grudziądz, TJE Gustorzyn 2017-03-10 12:00 Dorota Zagórska tel.: 58 74 45 480 Oddział w Gdańsku +48 222201800 Szczegóły
NP/2017/02/0054/POZ Wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych dla zadania „Naprawa części nawierzchni wraz z wymianą odwodnienia liniowego dróg dojazdowych i parkingów na terenie TJE w Kaliszu" 2017-03-10 10:00 Ana Dimitrowa 061 85 44 348 Szczegóły
NP/2017/01/0026/PH Dostawa przenosnych wykrywaczy gazu. 2017-03-09 23:59 Jan Wielowieyski (022) 220 14 37 Szczegóły
NP/2017/02/0062/TAR Opracowanie dokumentacji projektowej budynku Labolatorium Pomiarów Jakości Gazu na terenie bazy w Pogórskiej Woli 2017-03-09 10:00 Sylwia Tochowicz +48 146225300 Szczegóły
NP/2017/01/0029/POZ Wykonanie dokumentacji projektowej i robót w zakresie zadania: "Modernizacja przyłączy energetycznych na SRP Przemocze i SP Pyrzyce - Żuków" 2017-03-09 10:00 Ana Dimitrowa 061 85 44 348 Szczegóły

 1/184 2 3 4 5 6 ...