Masz pytania?
Skontaktuj się z nami!
Questions? Contact us!

Dział Zamówień /
Procurement Department
tel. + 48 22 220 18 09
e-mail:
sekretariat.pz@gaz-system.pl

Tlo dzialu

Portal zakupowy

Dzial zakupow

Zamówienia niepubliczne

Nazwa zamówienia: Termin składania ofert od:  
Numer postępowania: Termin składania ofert do:  
Typ zamówienia:
Jednostka organizacyjna:   z podrzędnymi:


Pozycje 1 - 25 z 4559. Pokazuj jednocześnie    pozycji
Numer postępowania Nazwa zamówienia Termin składania ofert Kontakt Czynności
 
NP/2016/12/0926/GDA Wykonanie usługi badań posadowienia gazociągów przesyłowych wysokiego ciśnienia w dnie koryt cieków wodnych na terenie województw pomorskiego i kujawsko-pomorskiego w latach 2017 – 2018 2017-02-22 12:00 Dorota Zagórska tel.: 58 74 45 480 Oddział w Gdańsku +48 222201800 Szczegóły
NP/2017/02/0037/TAR Odbiór odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne wytworzonych w Oddziale w Tarnowie 2017-02-22 11:00 Małgorzata Derus +48 14 6225 210 Szczegóły
NP/2017/01/0020/GDA Opracowanie dokumentacji projektowej na remont przewodu awaryjnego, remont dróg i placów wewnętrznych na stacji gazowej w.c. Żukowo 2017-02-21 12:00 Dorota Zagórska tel.: 58 74 45 480 Oddział w Gdańsku +48 222201800 Szczegóły
NP/2017/01/0024/GDA Roboty budowlane w związku z remontem drogi dojazdowej do stacji gazowej Brześć Kujawski 2017-02-21 10:00 Oddział Gdańsk Bożena Sarnowska tel. 58 74 45 469 faks 58 74 45 481 +48 222201800 Szczegóły
NP/2017/01/0030/TAR Roboty budowlane w zakresie zabezpieczenia gazociągu DN 300 Żurawica - Jarosław oraz DN 500 Tuligłowy - Tł. Mirocin. 2017-02-20 11:00 Kinga Sobol +48 14 622 52 05 Szczegóły
NP/2017/02/0041/SWI Dostawa elektrycznych podgrzewaczy gazu. 2017-02-20 10:00 Ewa Drzazga (32) 439 25 00 Szczegóły
NP/2016/12/0912/WRO „Przeglądy, czyszczenie i naprawy sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, przeciwpożarowej i deszczowej zlokalizowanych we Wrocławiu przy ul. Gazowej 3 we Wrocławiu". 2017-02-17 10:00 Elżbieta Frontkiewicz 48 713353461 Szczegóły
NP/2016/12/0902/REM Przeglądy i naprawy urządzeń do uzdatniania wody na potrzeby tłoczni gazu Rembelszczyzna 2017-02-16 10:00 Bartłomiej Szumliński Szczegóły
NP/2017/01/0006/TAR Dokończenie prac oraz przeprowadzenie rozruchu stacji gazowej redukcyjno - pomiarowej w miejscowości Zarzecze 2017-02-15 12:00 Zofia Wróbel +48 14 622 52 80 Szczegóły
NP/2017/01/0022/TAR Roboty budowlane w zakresie zabezpieczenia gazociągu DN500 Łukanowice - Skawina w m. Sufczyn 2017-02-15 11:00 Małgorzata Derus +48 14 6225 210 Szczegóły
NP/2016/12/0897/GDA Roboty budowlane w zakresie remont stacji ochrony katodowej gazociągu DN250/200 Sopieszyno-Lębork, usytuowanej w m. Godętowo 2017-02-15 10:00 Oddział Gdańsk Bożena Sarnowska 58 74 45b469; fax 58 74 45 481 +48 222201800 Szczegóły
NP/2017/01/0028/TAR Badanie gazociągów przy przekroczeniu cieków wodnych na terenie Oddziału w Tarnowie. 2017-02-15 10:00 Sylwia Tochowicz +48 146225300 Szczegóły
NP/2017/01/0005/POZ Wykonanie robót budowlanych dla zadania "Remont gazociągu DN500 Odolanów - Komorzno II (Tworóg)" 2017-02-15 10:00 Katarzyna Grzelachowska 061 8544369 Szczegóły
NP/2017/01/0015/TAR Wymiana systemu detekcji gazu na Węźle Jarosław - roboty 2017-02-14 11:00 Marek Kot +48 14 6225 327 Szczegóły
NP/2016/12/0914/GDA Realizacja zadania remontowego pn. „Likwidacja wypłyceniaw miejscu przekroczenia Wielistowskiej Strugi w m. Wielistowo na odcinku o długości ok. 50 m". 2017-02-14 10:00 Oddział Gdańsk Bożena Sarnowska tel. 58 7445469 faks 58 7445 481 +48 222201800 Szczegóły
NP/2017/01/0013/TAR Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy SRP Jastków 2017-02-13 11:00 Małgorzata Derus +48 14 6225 210 Szczegóły
NP/2017/01/0019/PH ZAKUP ODZIEŻY DLA PRACOWNIKÓW GAZ -SYSTEM S.A. (POSTĘPOWANIE PODZIELONE NA 2 CZĘŚCI). 2017-02-10 23:59 Jan Wielowieyski (022) 220 14 37 Szczegóły
NP/2017/01/0025/GDA Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie remontu pomieszczeń w budynku Wałowa 47 pok. 107, 108, 109, kuchnia, korytarz oraz dwie toalety oraz pełnienie nadzoru autorskiego 2017-02-10 10:00 Beata Romańska - Krefft tel.: 58 74 45 606 Oddział w Gdańsku +48 222201800 Szczegóły
NP/2017/01/0021/POZ Naprawa gazomierzy ultradźwiękowych ELSTER Q-Sonic 2017-02-09 10:00 Katarzyna Grzelachowska 061 8544369 Szczegóły
NP/2017/01/0018/TAR Roboty budowlane w zakresie zabezpieczenia gazociągu DN250 Sędziszów - Komorów 2017-02-08 11:00 Augustyn Złotek +48 14 6225 234 Szczegóły
NP/2016/12/0872/PH DOSTAWA APTECZEK ORAZ WYPOSAŻENIA DO APTECZEK DLA PRACOWNIKÓW GAZ-SYSTEM S.A. 2017-02-06 23:59 Jan Wielowieyski (022) 220 14 37 Szczegóły
NP/2016/12/0884/PZ DOSTAWA ZAWORÓW MANOMETRYCZNYCH DLA SPÓŁKI 2017-02-06 23:59 ADRIANNA BUCZKOWSKA Szczegóły
NP/2016/12/0865/PE Przeprowadzenie audytu energetycznego przedsiębiorstwa. 2017-02-06 23:59 Jarosław Kalisz +48 222201833 Szczegóły
NP/2016/12/0898/GDA Wykonanie operatów szacunkowych na terenie działalności Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Gdańsku w okresie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy. 2017-02-03 12:00 Dorota Zagórska tel.: 58 74 45 480 Oddział w Gdańsku +48 222201800 Szczegóły
NP/2016/12/0895/TAR Roboty budowlane w zakresie przebudowy SRP Lisia Góra 2017-02-03 12:00 Zofia Wróbel +48 14 622 52 80 Szczegóły

 1/183 2 3 4 5 6 ...