Masz pytania?
Skontaktuj się z nami!
Questions? Contact us!

Dział Zamówień /
Procurement Department
tel. + 48 22 220 18 09
e-mail:
sekretariat.pz@gaz-system.pl

Tlo dzialu

Portal zakupowy

Dzial zakupow

Zamówienia niepubliczne

Nazwa zamówienia: Termin składania ofert od:  
Numer postępowania: Termin składania ofert do:  
Typ zamówienia:
Jednostka organizacyjna:   z podrzędnymi:


Pozycje 1 - 25 z 4665. Pokazuj jednocześnie    pozycji
Numer postępowania Nazwa zamówienia Termin składania ofert Kontakt Czynności
 
NP/2017/04/0184/TAR Zabezpieczenia gazociągu DN 500 Łukanowice-Skawina-Zelczyna w miejscowościach Winiary i Kunice 2017-04-28 12:00 Zofia Wróbel +48 14 622 52 80 Szczegóły
NP/2017/04/0191/TAR Dostawa lokalizatorów 2017-04-28 11:00 Kinga Sobol 014 6225 205 Szczegóły
NP/2017/04/0186/REM Przeglądy i naprawy urządzeń do uzdatniania wody na potrzeby tłoczni gazu Rembelszczyzna 2017-04-28 11:00 Danuta Kępińska Szczegóły
NP/2017/04/0197/SWI Wykonanie operatów szacunkowych 2017-04-28 10:00 Sabina Czech (32) 439 25 00 Szczegóły
NP/2017/04/0169/TAR Dostawa urządzeń i narzędzi dla TG Jarosław II 2017-04-28 10:00 Małgorzata Derus +48 14 6225 210 Szczegóły
NP/2017/03/0152/WRO Wykonanie dok. proj. dla zadania pn: Remont gazociągu DN 300 PN 6,3 MPa relacji Załęcze-Radakowice-Zgorzelec, wymiana odcinka gazociągu DN300 pod torami kolejowymi w Bolesławcu 2017-04-28 09:00 Anna Kwiatkowska 71 33 53 354 Szczegóły
NP/2017/04/0183/TAR Przeglądy urządzeń klimatyzacyjnych 2017-04-27 11:00 Agnieszka Bujak 14 622 52 21 Szczegóły
NP/2017/04/0192/SWI Przeglądy, diagnostyka, naprawy napędów automatycznych zabudowanych na obiektach gazowych Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A Oddział w Świerklanach 2017-04-27 10:00 Ewa Drzazga 324392550 Szczegóły
NP/2017/04/0170/WRO Remont odcinka gazociągu wysokiego ciśnienia DN350 PN4,0MPa Brzeg Opolski – Ołtaszyn pod ciekiem wodnym w miejscowości Skarbimierz i Skarbimierz Osiedle 2017-04-26 10:00 Anna Karbowska +48 713353342 Szczegóły
NP/2017/04/0174/TAR Naprawy elementów technologicznych stacji gazowych Bolesław,Brzesko pl. Targowy,Podlesie 2017-04-25 11:00 Augustyn Złotek 014 622 52 34 Szczegóły
NP/2017/04/0172/TAR Roboty związane z zagospodarowaniem terenu w stacjach Bochnia ul. Reytana i Cikowice. 2017-04-25 11:00 Kinga Sobol 014 6225 205 Szczegóły
NP/2017/03/0156/TAR Roboty związane z zagospodarowaniem terenu w stacjach gazowych Gdów, Kryspinów i Gaj. 2017-04-24 12:00 Zofia Wróbel 146 225 280 Szczegóły
NP/2017/04/0177/TAR Dostawa filtropodgrzewaczy gazu DN 50, PN63. 2017-04-24 11:00 Agnieszka Bujak 14 622 52 21 Szczegóły
NP/2017/04/0173/TAR Dostawa wózka widłowego spalinowego 2017-04-24 10:00 SYLWIA TOCHOWICZ 14 6225 353 Szczegóły
NP/2017/03/0134/PZ DOSTAWA SŁUPKÓW ZNACZNIKOWYCH (POSTĘPOWANIE PODZIELONE NA 3 CZĘŚCI) 2017-04-21 23:59 Adrianna Buczkowska 22 220 16 56 Szczegóły
NP/2017/03/0151/POZ Wykonanie robót budowlanych dla zadania "Remont gazociągu DN500 Odolanów- Komorzno II (Tworóg)." 2017-04-21 10:00 Katarzyna Grzelachowska 061 8544369 Szczegóły
NP/2017/04/0168/TAR Dostawa urządzenia do pomiarów promieniowania optycznego 2017-04-20 11:00 Agnieszka Bujak +48 14 6225 221 Szczegóły
NP/2017/04/0164/PH DOSTAWA GAŚNIC PRZEWOŻNYCH AS-20X B DO WYPOSAŻENIA OBIEKTÓW GAZ -SYSTEM S.A. 2017-04-19 23:59 Anna Taran 22 220 17 99 Szczegóły
NP/2017/02/0071/GDA Opracowanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie robót w ramach zadań „Ogrodzenie zespołu zaporowo – upustowego Z-23B Korabniki" oraz „Remont zespołu zaporowo – upustowego Z-23B Korabniki" ZZU Z-23B Korabniki 2017-04-19 12:00 Aneta Laskowska Oddział Gdańsk, tel. 058 74 45 470, fax 058 74 45 481 058 74 45 470 Szczegóły
NP/2017/02/0049/PR Studium wykonalności dla projektowania, budowy, własności i eksploatacji innowacyjnych bunkierek LNG 2017-04-19 11:30 Jarosław Kalisz 22 220 18 33 Szczegóły
NP/2017/03/0150/TAR Roboty budowlane w zakresie remontu armatury na węźle Sędziszów 2017-04-19 11:00 Agnieszka Bujak 14 622 52 21 Szczegóły
NP/2017/03/0155/POZ Dostawa tablic informacyjnych oraz paneli doprowadzających 2017-04-19 10:00 Kamila Matuszak 061 85 44 368 Szczegóły
NP/2017/04/0166/WRO Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Przyłączenie do sieci przesyłowej sieci dystrybucyjnej PSG sp. z o.o. w miejscowości Jeszkowice" 2017-04-19 10:00 Justyna Kopcza +48 713353356 Szczegóły
NP/2017/03/0124/REM Wykonywanie kontroli okresowej obiektów budowlanych 2017-04-19 10:00 Agnieszka Moczydłowska Szczegóły
NP/2017/03/0157/POZ Wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych dla zadania "Modernizacja SRP Piła Ujska,SRP Piła Philips, SP Nowe Tłoki, SRP Poznań Gdyńska oraz 17 SRP Rejon Goleniów" 2017-04-19 10:00 Katarzyna Grzelachowska 061 8544369 Szczegóły

 1/187 2 3 4 5 6 ...