Masz pytania?
Skontaktuj się z nami!
Questions? Contact us!

Dział Zamówień /
Procurement Department
tel. + 48 22 220 18 09
e-mail:
sekretariat.pz@gaz-system.pl

Tlo dzialu

Portal zakupowy

Dzial zakupow

Zamówienia niepubliczne

Nazwa zamówienia: Termin składania ofert od:  
Numer postępowania: Termin składania ofert do:  
Typ zamówienia:
Jednostka organizacyjna:   z podrzędnymi:


Pozycje 1 - 25 z 31. Pokazuj jednocześnie    pozycji
Numer postępowania Nazwa zamówienia Termin składania ofert Kontakt Czynności
 
NP/2017/02/0049/PR Studium wykonalności dla projektowania, budowy, własności i eksploatacji innowacyjnych bunkierek LNG 2017-04-17 11:30 Jarosław Kalisz 22 220 18 33 Szczegóły
NP/2016/10/0765/REM Roboty budowlane w zakresie przebudowy wybranych układów i instalacji na stacji gazowej Sulejówek 2017-04-12 12:00 Bartłomiej Szumliński 22 767 02 23 Szczegóły
NP/2017/03/0138/TAR Roboty budowlane w zakresie remontu budynku rozdzielni elektrycznej TG Jarosław I 2017-04-10 10:00 Sylwia Tochowicz 14 6225 353 Szczegóły
NP/2017/03/0098/PZ DOSTAWA BALONÓW I KORKÓW ZAPOROWYCH 2017-04-07 23:59 ADRIANNA BUCZKOWSKA 22 220 16 56 Szczegóły
NP/2017/03/0132/TAR Roboty budowlane w zakresie remontu łącznika między dyspozytornią a halą TG Maćkowice 2017-04-07 10:00 Sylwia Tochowicz 14 6225353 Szczegóły
NP/2017/02/0051/GDA Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy SG Dzierzgoń oraz pełnienie nadzoru autorskiego 2017-04-07 10:00 Bożena Sarnowska 58 74 45 469 lub Dorota Zagórska tel.: 58 74 45 480 Oddział w Gdańsku 058 32 30 480 Szczegóły
NP/2017/03/0128/TAR Naprawa elementów zagospodarowania terenu stacji Pomiarowych Poniatowa i Zaklików 2017-04-06 11:00 Augustyn Złotek 014 622 52 34 Szczegóły
NP/2017/03/0115/TAR Prace konserwacyjne w stacjach gazowych na terenie działania TJE Sandomierz. 2017-04-05 11:00 Marek Kot 14 622 53 27 Szczegóły
NP/2017/03/0114/TAR Roboty budowlane w zakresie remontu ogrodzenia i zagospodarowania terenu SRP Huta Komorowska 2017-04-05 11:00 Marek Kot 14 622 53 27 Szczegóły
NP/2017/03/0141/SWI Wykonanie operatów szacunkowych 2017-04-05 10:00 Sabina Czech (32) 439 25 00 Szczegóły
NP/2017/03/0127/POZ Badanie przekroczeń gazociągów w/c w miejscu przekroczeń rzek 2017-04-05 10:00 Katarzyna Grzelachowska 061 8544369 Szczegóły
NP/2017/02/0079/GDA Roboty budowlane w związku z remontem gazociągu Toruń-Lisewo (gaz. Gustorzyn - Gdynia) w zakresie naprawy 25 wad materiału rury poprzez nałożenie opaski z materiałów kompozytowych 2017-04-05 10:00 Piotr Łykowski, Oddział w Gdańsku, tel.: 58 74 45 479, faks 58 74 45 481 170479 Szczegóły
NP/2017/03/0129/POZ Wykonanie operatów szacunkowych na potrzeby regulacji stanu prawnego nieruchomości dla sieci i urządzeń istniejących i projektowanych 2017-04-04 10:00 Katarzyna Grzelachowska 061 8544369 Szczegóły
NP/2017/03/0119/POZ Wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych dla zadania "Wymiana rejestratorów mechanicznych na elektroniczne na 26 stacjach gazowych" 2017-04-04 10:00 Kamila Matuszak 061 85 44 368 Szczegóły
NP/2017/03/0120/TAR Naprawa elementów zagospodarowania terenu w SRP Sobolów 2017-04-04 10:00 Sylwia Tochowicz +48 146225353 Szczegóły
NP/2017/03/0117/TAR Wycinka drzew na gazociągach wysokiego ciśnienia na terenie Oddziału w Tarnowie. 2017-04-03 11:00 Kinga Sobol +48 14 622 52 05 Szczegóły
NP/2016/12/0922/PE Dostawa Autonomicznych Zestawów Komunikacji Polowej. 2017-03-31 23:59 Jarosław Kalisz 22 220 18 33 Szczegóły
NP/2017/03/0095/POZ „Wykonanie robót budowlanych w zakresie kompleksowego remontu gazociągu DN500 Odolanów Załęcze – etap I: Odolanów - Milicz", 2017-03-31 11:00 Katarzyna Grzelachowska 061 8544369 Szczegóły
NP/2017/03/0133/POZ Zakup wraz z dostawą i rozładunkiem części zamiennych do kotłów dla Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Poznaniu 2017-03-31 10:00 Ana Dimitrowa 61 8544 348 Szczegóły
NP/2017/03/0102/GDA Roboty budowlane w związku realizacją zadań remontowych w podziale na 2 części Cz. 1-"Gazociąg Gustorzyn-Mogilno w m. Biskupice"; Cz.2- "Gazociąg Gustorzyn-Mogilno w m. Wiecanowo" 2017-03-31 10:00 Aneta Laskowska Oddział Gdańsk, tel. 058 74 45 470, fax 058 74 45 481 058 32 30 480 Szczegóły
NP/2017/03/0103/PZ Usługi mycia, prania tapicerek i kompleksowego czyszczenia pojazdów samochodowych i pozostałych będących w eksploatacji przez Oddział Gdańsk w okresie 24 miesięcy w podziale na dwie części: Gdańsk, Grudziądz. 2017-03-30 14:00 Aneta Laskowska Oddział Gdańsk, tel. 058 74 45 470, fax 058 74 45 481 058 32 30 480 Szczegóły
NP/2017/03/0106/WRO Dostawa narzędzi i urządzeń ręcznych. 2017-03-30 11:00 Elżbieta Frontkiewicz 71 33 53 461 Szczegóły
NP/2017/03/0122/POZ Zakup i dostaw sprzętu AGD i RTV do Operatora Gazociagów Przesyłowych Gaz-System S.A.Oddział w Poznaniu. 2017-03-30 10:00 Paweł Woźniak 061 85 44 350 Szczegóły
NP/2017/03/0100/BK Dostawa map systemu przesyłowego z logo spółki 2017-03-29 23:59 Katarzyna Pindor 22 220 17 84 Szczegóły
NP/2017/03/0112/SWI Wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu budynku administracyjnego siedziby TJE Bielsko-Biała 2017-03-29 10:15 Henryka Kocjan (32) 439 25 00 Szczegóły

 1/2 2