Masz pytania?
Skontaktuj się z nami!
Questions? Contact us!

Dział Zamówień /
Procurement Department
tel. + 48 22 220 18 09
e-mail:
sekretariat.pz@gaz-system.pl

Tlo dzialu

Portal zakupowy

Dzial zakupow

Informujemy, że od dnia 9 maja 2017 r. wystartował nowy Portal Zakupowy GAZ-SYSTEM.


Postępowania o numerach ZP/2017/05/0042/... (zamówienia publiczne), NP/2017/05/0234/... (zamówienia niepubliczne) i wcześniejszych będą dostępne na starej wersji systemu pod adresem:
https://przetargi.gaz-system.pl/pz
Postępowania o numerach późniejszych niż ZP/2017/05/0042/... (zamówienia publiczne) oraz NP/2017/05/0234/... (zamówienia niepubliczne) będą dostępne w nowej wersji systemu pod adresem:
https://zakupy.gaz-system.pl

Zamówienia niepubliczne

Nazwa zamówienia: Termin składania ofert od:  
Numer postępowania: Termin składania ofert do:  
Typ zamówienia:
Jednostka organizacyjna:   z podrzędnymi:


Pozycje 1 - 25 z 4710. Pokazuj jednocześnie    pozycji
Numer postępowania Nazwa zamówienia Termin składania ofert Kontakt Czynności
 
NP/2017/05/0221/WRO DOSTAWA CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO AGREGATÓW SPRĘŻARKOWYCH TŁOCZNI 2017-09-22 10:00 Anna Karbowska +48 713353342 Szczegóły
NP/2017/05/0233/TAR Roboty budowlane w zakresie modernizacji elementów zagospodarowania terenu i infrastruktury sieciowej na terenie TJE Jarosław 2017-07-28 11:00 Agnieszka Bujak 14 622 52 21 Szczegóły
NP/2017/04/0203/TAR Roboty budowlane w zakresie przebudowy SRP Mogiła 2017-06-29 11:00 Kinga Sobol 014 6225 205 Szczegóły
NP/2017/04/0181/REM Dostawa oraz roboty budowlane w zakresie wymiany sprężarek powietrza rozruchowego w Tłoczni Wronów 2017-06-28 10:00 Katarzyna Juszczyńska +48 22 76 70 988 Szczegóły
NP/2017/04/0193/GDA Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa wiaty Węzła Rozdzielczego Gazu Mniszek" oraz pełnienie nadzoru autorskiego w czasie realizacji robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej. 2017-06-23 10:00 Aneta Laskowska Oddział Gdańsk, tel. 058 74 45 470, fax 058 74 45 481 058 32 30 480 Szczegóły
NP/2017/05/0223/REM Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa stacji pomiarowej Q=8000m3/h w m Konopnica 2017-06-22 10:00 Katarzyna Juszczyńska +48 227670988 Szczegóły
NP/2017/04/0195/PZ Dostawa materiałów izolacyjnych 2017-06-19 23:59 Renata Santorek +48 222201769 Szczegóły
NP/2017/04/0167/REM Opracowanie uzupełniającej dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych dla realizacji zadań „Budowa gazociągu w.c. DN 400 od gm. Wolbórz do węzła gazowego Meszcze w m. Piotrków Trybunalski” oraz „Budowa stacji gazowej – „Meszcze” 2017-06-19 13:00 Katarzyna Juszczyńska +48 22 76 70 988 Szczegóły
NP/2017/04/0215/GDA Wykonanie naprawy skarpy na stacji gazowej w/c w m. Garcz na działce nr 281/7, zgodnie z opracowaną Ekspertyzą techniczną oraz załączoną do OPZ STWiOR 2017-06-19 10:00 Bożena Sarnowska tel. 58 74 45 469 faks 58 74 45 481 058 32 30 469 Szczegóły
NP/2017/05/0229/PR NADZÓR I DOZÓR GEOLOGICZNY ORAZ BADANIA LABORATORYJNE W ZWIĄZKU Z PRACAMI WIERTNICZYMI PRZEWIDZIANYMI DO REALIZACJI W RAMACH KONCESJI 33/2013/P NA OBSZARZE DAMASŁAWEK 2017-06-08 23:59 ADRIANNA BUCZKOWSKA 22 220 16 56 Szczegóły
NP/2017/04/0219/TAR Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie przyłączy energetycznych do stacji 2017-06-06 11:00 Marek Kot 14 622 53 27 Szczegóły
NP/2017/04/0218/TAR Dostawa wkładów (wężownic) do podgrzewaczy i filtropodgrzewaczy dla stacji gazowych red. – pom. w m. Podlesie i Stopnica 2017-06-05 11:00 Małgorzata Derus 14 622 52 10 Szczegóły
NP/2017/05/0232/WRO Likwidacja 3 odwadniaczy na gazociagu Kotowice SP – Zas. Rozdz. Lw - lok. Grzymalin, Białka, Lubin. 2017-06-02 10:00 Beata Rembikowska 71 33 53 341 Szczegóły
NP/2017/05/0224/REM Okresowe czyszczenie osadników i zbiorników w tłoczni gazu Rembelszczyzna 2017-06-01 13:00 22 76 70 983 Szczegóły
NP/2017/05/0226/POZ Roboty budowlane: zabezpieczenia, wykopy, odwodnienia, ogrodzenia i place, fundamenty, podpory i prefabrykaty, drogi, geologia, wymiana i rekultywacja gruntów wraz z dostawą materiałów i sporządzeniem dokumentacji dla OGP GAZ-SYSTEM S.A Oddz.P-ń 2017-05-31 10:00 Katarzyna Grzelachowska 061 8544369 Szczegóły
NP/2017/04/0220/TAR Roboty budowlane w zakresie zabezpieczenia gazociągów DN700 i DN400 Jarosław - Sędziszów, zasilającego SRP Raniżów i zasilającego SRP Nowa Wieś - Jasionka 2017-05-30 12:00 Zofia Wróbel 146 225 280 Szczegóły
NP/2017/05/0227/TAR Konserwacja elementów technologicznych SRP Krościenko Wyżne, Nienadówka, Nowa Wieś, Trzciana i Niewodna 2017-05-29 11:00 Agnieszka Bujak 14 622 52 21 Szczegóły
NP/2017/05/0228/PR POSTĘPOWANIE NA WYBÓR WYKONAWCY NADZORU I DOZORU WIERTNICZEGO PODCZAS REALIZACJI PRAC WIERTNICZYCH NA KONCESJI 33/2013/P DAMASŁAWEK 2017-05-25 10:00 ADRIANNA BUCZKOWSKA 22 220 16 56 Szczegóły
NP/2017/04/0217/TAR Dostawa nośników reklamowych z oznakowaniem unijnym 2017-05-23 11:00 Małgorzata Derus 14 622 52 10 Szczegóły
NP/2017/04/0179/TAR Dostawa taktomierzy (przerywaczy z synchronizacją) 2017-05-23 11:00 Marek Kot 14 622 53 27 Szczegóły
NP/2017/04/0198/REM Roboty budowlane w zakresie przebudowy stacji gazowej Dzierzążnia 2017-05-19 12:00 Danuta Kępińska 22 767 08 11 Szczegóły
NP/2017/05/0230/TAR Wycinka drzew, frezowanie pni i utylizacja odpadów biologicznych z terenu TG i bazy TJE Pogórska Wola 2017-05-19 11:00 Kinga Sobol 014 6225 205 Szczegóły
NP/2017/05/0231/WRO Dostawa zestawów rozpieraków kołnierzowych. 2017-05-19 10:00 Anna Karbowska +48 713353342 Szczegóły
NP/2017/04/0185/GDA Remont systemu CCTV w WRG Gustorzyn w zakresie wymiany i instalacji urządzeń. 2017-05-19 10:00 Piotr Łykowski, Oddział w Gdańsku, tel.: 58 74 45 479, faks 58 74 45 481 170479 Szczegóły
NP/2017/04/0212/POZ Wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych dlazadania pn.: „Remont pomieszczeń w budynku D, C i A (Poznań, ul. Grobla 15)" 2017-05-19 10:00 Ana Dimitrowa 061 85 44 348 Szczegóły

 1/189 2 3 4 5 6 ...