Masz pytania?
Skontaktuj się z nami!
Questions? Contact us!

Dział Zamówień /
Procurement Department
tel. + 48 22 220 18 09
e-mail:
sekretariat.pz@gaz-system.pl

Tlo dzialu

Portal zakupowy

Dzial zakupow

Witamy w Portalu Zakupowym

Znajdą tu Państwo informacje o aktualnie prowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych i niepublicznych w podziale na poszczególne jednostki organizacyjne.
 Przejdź do ogłoszeń o zamówieniach niepublicznych
 Przejdź do ogłoszeń o zamówieniach publicznych
 Przejdź do ogłoszeń o zamówieniach niskocennych
 Przejdź do informacji o wynikach postępowań


Wiadomości


Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienie publicznego pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę gazociągu Kędzierzyn - Zdzieszowice polegającej na budowie nowego gazociągu o dł. ok. 13 700 m wraz z ZZU wlotowym do SG Strzelce Opolskie. Znak postępowania: ZP/2016/09/0086/SWI 2016-12-22

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienie publicznego pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę gazociągu Kędzierzyn - Zdzieszowice polegającej na budowie nowego gazociągu o dł. ok. 13 700 m wraz z ZZU wlotowym do SG Strzelce Opolskie.
Znak postępowania: ZP/2016/09/0086/SWIDziałając na podstawie 93. ust. 3. pkt 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający informuje, iż unieważnił przedmiotowe postępowanie na podstawie art. 93. ust. 1. pkt 4) ustawy.
Zgodnie z ...


Więcej