Masz pytania?
Skontaktuj się z nami!
Questions? Contact us!

Dział Zamówień /
Procurement Department
tel. + 48 22 220 18 09
e-mail:
sekretariat.pz@gaz-system.pl

Tlo dzialu

Portal zakupowy

Dzial zakupow

Witamy w Portalu Zakupowym

Informujemy, że od dnia 9 maja 2017 r. wystartował nowy Portal Zakupowy GAZ-SYSTEM.


Postępowania o numerach ZP/2017/05/0042/... (zamówienia publiczne), NP/2017/05/0234/... (zamówienia niepubliczne) i wcześniejszych będą dostępne na starej wersji systemu pod adresem:
https://przetargi.gaz-system.pl/pz
Postępowania o numerach późniejszych niż ZP/2017/05/0042/... (zamówienia publiczne) oraz NP/2017/05/0234/... (zamówienia niepubliczne) będą dostępne w nowej wersji systemu pod adresem:
https://zakupy.gaz-system.pl

Znajdą tu Państwo informacje o aktualnie prowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych i niepublicznych w podziale na poszczególne jednostki organizacyjne.

Informujemy, że od dnia 9 maja 2017 r. wystartował nowy Portal Zakupowy GAZ-SYSTEM.
W przypadku zainteresowania postępowaniami publikowanymi w nowej wersji systemu należy wybrać w menu po lewej stronie opcję Przejdź do nowego portalu lub wpisać w wyszukiwarce adres: https://zakupy.gaz-system.pl
 Przejdź do ogłoszeń o zamówieniach niepublicznych
 Przejdź do ogłoszeń o zamówieniach publicznych
 Przejdź do ogłoszeń o zamówieniach niskocennych
 Przejdź do informacji o wynikach postępowań


Wiadomości


INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ W CZĘŚCI NR 2 ORAZ W CZĘŚCI NR 3 2017-09-28

Dotyczy: postępowania publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Diagnostyka gazociągów za pomocą tłoków pomiarowych (postępowanie podzielone na 3 części)” – Część nr 2, Część nr 3
Znak postępowania: ZP/2017/03/0023/PEDziałając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w Części nr 2 i Części nr 3.

Wyboru najkorzystniejszej oferty w ...


Więcej


Wiadomości


INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 2017-09-01

Dotyczy: postępowania publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa gazociągu DN1000, MOP 8,4 MPa Strachocina-Pogórska Wola wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.
Znak sprawy: ZP/2017/02/0007/PIDziałając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający zawiadamia, iż na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Rozdziale XIX Specyfikacji Istotnych Warunków ...


Więcej


Wiadomości


INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 2017-08-04

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych dla inwestycji pn. „Budowa gazociągu DN 1000 Zdzieszowice – Wrocław, odcinek Zdzieszowice – Brzeg”.
Znak postępowania: ZP/2017/02/0008/PI.Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający zawiadamia, iż na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Rozdziale XIX Specyfikacji Istotnych Warunków ...


Więcej


Wiadomości


Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej kwot wartości zamówienia określonych w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na Realizację czyszczenia i inspekcji gazociągów wysokiego ciśnienia w ramach ich przystosowania do tłokowania; znak sprawy: ZP/2017/04/0038/POZ 2017-08-01

Informacja o unieważnieniu postępowaniaZamawiający informuje, że przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. Realizacja czyszczenia i inspekcji gazociągów wysokiego ciśnienia w ramach ich przystosowania do tłokowania; znak sprawy: ZP/2017/04/0038/POZ zostaje unieważnione.
Uzasadnienie faktyczne
W przedmiotowym ...


Więcej


Wiadomości


INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 2017-06-06

Dotyczy: postępowania publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Świadczenie usług telekomunikacyjnych GSM dla spółek Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. oraz Polskie LNG S.A." – Część nr 3
Znak sprawy: ZP/2017/03/0011/PSDziałając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający zawiadamia, iż na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Rozdziale XIX Specyfikacji Istotnych Warunków ...


Więcej


Wiadomości


INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 2017-05-31

Dotyczy: postępowania publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Świadczenie usług telekomunikacyjnych GSM dla spółek Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. oraz Polskie LNG S.A." – Część nr 2
Znak sprawy: ZP/2017/03/0011/PSDziałając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający zawiadamia, iż na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Rozdziale XIX Specyfikacji Istotnych Warunków ...


Więcej


Wiadomości


INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 2017-05-31

Dotyczy: postępowania publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Świadczenie usług telekomunikacyjnych GSM dla spółek Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. oraz Polskie LNG S.A." – Część nr 1
Znak sprawy: ZP/2017/03/0011/PSDziałając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający zawiadamia, iż na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Rozdziale XIX Specyfikacji Istotnych Warunków ...


Więcej


Wiadomości


INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ - ZP/2017/03/0013/PR 2017-05-29

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Studium wykonalności ułożenia światłowodu wzdłuż istniejącego gazociągu relacji terminal LNG – TG Goleniów.
Znak postępowania: ZP/2017/03/0013/PRINFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający zawiadamia, iż na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w ...


Więcej


Wiadomości


INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 2017-03-24

Dotyczy: postępowania publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa armatury na zapas strategiczny”
Znak sprawy: ZP/2016/05/0056/PZDziałając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający zawiadamia, iż na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Rozdziale XIX Specyfikacji Istotnych Warunków ...


Więcej


Wiadomości


INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 2017-03-20

Dotyczy: postępowania publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Studium wykonalności dla realizacji terminalu FSRU wraz z pracami przygotowawczymi.
Znak postępowania: ZP/2016/11/0093/PRDziałając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający zawiadamia, iż na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Rozdziale XIX Specyfikacji Istotnych Warunków ...


Więcej


Wiadomości


Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Wykonanie prac eksploatacyjnych i usuwanie awarii w TG Jarosław II” nr postępowania: ZP/2016/09/0084/TAR 2017-03-01

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIADziałając na podstawie art. 92 ust. 3 pkt 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający informuje, iż unieważnił przedmiotowe postępowanie na podstawie art. 93 ust 1 pkt 4) ...


Więcej


Wiadomości


INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 2017-02-10

Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawy izolowanych rur stalowych dla zadania inwestycyjnego realizowanego przez GAZ-SYSTEM S.A. – Gazociąg DN 1000 Lwówek - Odolanów oraz Gazociąg DN 1000 Zdzieszowice - Kędzierzyn (postępowanie wykonawcze nr 10).
Znak sprawy: ZP/2016/12/0101/PIDziałając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), zwanej dalej ustawą, Zamawiający zawiadamia, iż na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Rozdziale XVII Specyfikacji Istotnych Warunków ...


Więcej


Wiadomości


Unieważnienie postępowania 2017-02-02

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego powyżej kwot wartości zamówienia określonych
w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na „Opracowanie dokumentacji projektowej dla TG Goleniów – modernizacja przyłącza elektrycznego oraz układu zasilania w energię elektryczną – wzrost mocy przyłączeniowej do 350 kW” (Znak sprawy: ZP/2016/07/0068/POZ)
Unieważnienie postępowaniaPrzedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej dla TG Goleniów – modernizacja przyłącza elektrycznego oraz układu zasilania w energię elektryczną – wzrost mocy przyłączeniowej do 350 kW” zostaje unieważnione.


Podstawa prawna unieważnienia ...


Więcej


Wiadomości


Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji budynku magazynowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby Laboratorium Pomiarów Jakości Gazu - Budynek D” – nr postępowania: ZP/2016/12/0105/TAR 2017-01-24

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIADziałając na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ- SYSTEM S.A. informuje, iż unieważnił przedmiotowe postępowanie na podstawie ...


Więcej


Wiadomości


Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienie publicznego pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę gazociągu Kędzierzyn - Zdzieszowice polegającej na budowie nowego gazociągu o dł. ok. 13 700 m wraz z ZZU wlotowym do SG Strzelce Opolskie. Znak postępowania: ZP/2016/09/0086/SWI 2016-12-22

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienie publicznego pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę gazociągu Kędzierzyn - Zdzieszowice polegającej na budowie nowego gazociągu o dł. ok. 13 700 m wraz z ZZU wlotowym do SG Strzelce Opolskie.
Znak postępowania: ZP/2016/09/0086/SWIDziałając na podstawie 93. ust. 3. pkt 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający informuje, iż unieważnił przedmiotowe postępowanie na podstawie art. 93. ust. 1. pkt 4) ustawy.
Zgodnie z ...


Więcej


Wiadomości


INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 2016-11-25

Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w wyniku zawartych umów ramowych na dostawy izolowanych rur stalowych dla zadania inwestycyjnego realizowanego przez GAZ-SYSTEM S.A.– Gazociąg DN 1000 – Zdzieszowice - Wrocław (postępowanie wykonawcze nr 9).
Znak sprawy: ZP/2016/10/0088/PIDziałając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), zwanej dalej ustawą, Zamawiający zawiadamia, iż na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Rozdziale XVII Specyfikacji Istotnych Warunków ...


Więcej